שאלתי אנשים שונים על יצירות אמנות שהיו בבית שחיו בו, ושעמן היו להם יחסים משמעותיים. הציורים נעשו בעקבות הסיפורים שנאספו

גרניקה בחדר השינה

Show More

© 2016 By Noam Wenkert. All rights reserved. 

המבחן

בבית שגדלתי בו בתור נער, אחרי הגירושים של הורי, היה תלוי פוסטר של ציור. כנראה סצנה מהמיתולוגיה היוונית. היו בו גבר ואישה אוחזים ידיים. הגבר הסתכל אל האישה, והאישה נפנתה ממנו והסתכלה לכיוון השני. הציור הזה ייצג בעיני משהו בסיסי שקשור ליחסים של גברים ונשים. כשהבאתי בנות הביתה, הראיתי להן את הציור ושאלתי לדעתן. זה היה סוג של מבחן, אבל אני כבר לא זוכר מה היתה התשובה הנכונה.