שאלתי אנשים שונים על יצירות אמנות שהיו בבית שחיו בו, ושעמן היו להם יחסים משמעותיים. הציורים נעשו בעקבות הסיפורים שנאספו

גרניקה בחדר השינה

Show More

© 2016 By Noam Wenkert. All rights reserved. 

העין

בחדר השינה של ההורים שלי היה תלוי רישום, אולי של פיקאסו, מודבק על קרטון. הקו היה מהיר וקליל. זה היה רישום של דמות, ואותי מאד הטרידה העובדה שאחת מהעיניים של הדמות היתה חסרה. פחדתי מהציור הזה ומהיעדר העין. אמא שלי ניסתה להסביר לי שלא באמת היתה חסרה עין לאישה, אלא שהצייר בחר לצייר רק חלק מהפרטים. ההסבר כנראה לא עשה עלי רושם, ובסופו של דבר אמא שלי נכנעה והוסיפה על הציור את העין החסרה.