שאלתי אנשים שונים על יצירות אמנות שהיו בבית שחיו בו, ושעמן היו להם יחסים משמעותיים. הציורים נעשו בעקבות הסיפורים שנאספו

גרניקה בחדר השינה

Show More

© 2016 By Noam Wenkert. All rights reserved. 

חזיון

בילדותי חלקתי חדר עם אחי. כשאחד מאתנו היה חולה, הוא הוגלה לסלון כדי לא להדביק את השני. בסלון היה ציור של ממגורות. נוף חיפאי. פעם אחת חליתי וכששכבתי בסלון מתחת לציור הזה, היתה לי הזיה. הממגורות זזו, הפכו למשהו אחר, מאיים; הציור הפך להיות מאד מפחיד.