שאלתי אנשים שונים על יצירות אמנות שהיו בבית שחיו בו, ושעמן היו להם יחסים משמעותיים. הציורים נעשו בעקבות הסיפורים שנאספו

גרניקה בחדר השינה

Show More

© 2016 By Noam Wenkert. All rights reserved. 

סוף היום

מכל הציורים בבית הסבים שלי, היה ציור אחד שאהבתי. זה היה ציור של עץ מתקלף ונשבר. אני אוהב טבע והופעה של משהו פראי בסביבה מבויתת. אמנם העץ בציור נשבר אבל זה הרגיש בסדר בגלל שזה טבעי ולא הרס מעשה אדם.