אי-נחת

2011 100X200 קרחון מחייך
2011 100X200 קרחון מחייך
מערה
מערה
2011 150X200 1994
2011 150X200 1994
2012 300X150 מפגש יהודי פלסטיני copy
2012 300X150 מפגש יהודי פלסטיני copy
100X70 2012 גפרור ושקיעה
100X70 2012 גפרור ושקיעה
דמות קמה והולכת בתאורה דרמטית 2012 150X80
דמות קמה והולכת בתאורה דרמטית 2012 150X80
2012 90X90 אצבעות מאירות
2012 90X90 אצבעות מאירות
2012 150X190 ש מחליט לקום וללכת
2012 150X190 ש מחליט לקום וללכת
2011 150 על208 סדנא בבנק
2011 150 על208 סדנא בבנק
אלי אלי 2011 150 על 178(בת קול)
אלי אלי 2011 150 על 178(בת קול)
at -2 2012 100X150
at -2 2012 100X150
2011 150X175 ראשון לציון
2011 150X175 ראשון לציון
2012 100X100 עפה
2012 100X100 עפה
2012  150X150 מי הודיע לבן יוחאי שבטלה הגזירה
2012 150X150 מי הודיע לבן יוחאי שבטלה הגזירה